Ett seniorboende


Fastigheten benämns "Höghuset i Kolbäck"


Bilden visar fastigheten Åbrinkens placering på en karta från 1943.

1. Mejeriet 2. Mejeristbostaden 3. Speceriaffären
4. Ostlagret 5. Järnhandeln 6. Järnvägsbostad
7. Posten 8. Kiosken 9. Godsmagasinet


Mejeriet, Mejeristbostaden och Speceriaffären

Karta från 2003


Den första juni 1990 startade byggnationen
Foto: Rune Larsson

Sammanställning: 2004-02-17

Till startsidan.   Top