Säby Hushållningsgille har sitt säte i Säby socken, Hallstahammar. Västmanland heter landskapet. Vi har Bergslagen i norr och Mälaren i söder.

Säby Hushållningsgille

Säby Hushållningsgille bildades 1925.
Dess första ordförande blev Alfred Ericsson Ulfsta Gård.
Utdrag ur stadgarna för gillet.
Hushållningsgille har till ändamål att inom sitt område främja utvecklingen av jordbruket och angränsande näringar samt att även i övrigt främja och utveckla hushållningssällskapets verksamhet i enlighet med sällskapets stadgar och de bestämmelser, som eljest blivit fastställda av sällskapet.

Från ett protokoll 1928 kan man bl.a. läsa att mjölkningstävlan stod på programmet.
Gillets nuvarande styrelse
Ulf Ericsson Ulfsta Gård, Ordförande (som sin farfar)
Rune Bergström Håskesta, v Ordförande
Kurt Larsson Vallby, Sekreterare

Säby Hushållningsgille håller traditionsenligt sin årliga stämma djupt i Lisjöskogarna, vid sjön Fettbjörken, där Snevringe Häradsallmänning har en liten stuga.
1998 års stämma hålls fredagen den 7 aug. kl 18.00

Gillet är en lokalavdelning av Västmanlands läns Hushållningssällskap, Brunnby Gård.
Hushållningssällskapen i Sverige har som affärside att arbetar för landsbygden, bonden och konsumenten.
Sällskapen har i Sverige ca 94 000 medlemmar.

Till startsidan. Sänd e-post Top