SÄBY - MIN HEMBYGD

Jag som skriver några berättelser om min hembygd heter Kurt Larsson. Har kommit upp i den åldern att jag idag har ett liv som jag kan blicka tillbaka på. Ett liv som genom yrkesval inneburit att jag rest mycket i världen och bott på olika ställen i vårt avlånga land. Jag har nu sökt mig tillbaka till min fädernegård, där jag växte upp och där min vagga en gång stod.
Jag har arbetat med kontors- och datateknik sedan 1949. Nu har jag det bara som hobby.
Vallby Säby på min hemsida 1997

Mycket har hänt sedan jag 1997 började skriva på min hemsida, bl.a. har jag flyttat från min släktgård Vallby.
Vebbtekniken har också utvecklats, varför min gamla hemsida fått en ny layout som är anpassad till skärmupplösningen 800 x 600 och med moderniteter som Ramar, Java Script och CSS-formatmallar.
Du som har en mindre skärm och lägre upplösning och inte kan se hela bildytan gå till huvudrubriken "Hjälp".
Kolbäck i februari 2004

Det var länge sedan jag gjorde något på denna sida.
Orsaken är att jag har fullt upp med hembygdsföreningens webbsidor.
Välkommen till dessa:

Säby hembygdsförening

Kolbäcks hembygdsförening

En mobilanbassad webbsida herrevadsbro.se

Kolbäck vintern 2014